+91 9822 0346 24 / 020-24473671 dr.abhijit@gmail.com
Videos

Ankle sprain/ घोट्याची लचक (पाऊल मुरगळणे)

सयाटीका बद्दल मराठीत माहिती /Sciatica

टेनिस एल्बो /Tennis Elbow

इन्सरशनल आकीलीज टेनडीनायटीस  / Insertional Achilles Tendinitis

प्लांटर फेशीआटीस  /Plantar Fasciitis